Ziekteverzuim

Heeft u vermoedens van ongeoorloofd ziekteverzuim? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Ongeoorloofd ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, kan dat voor de werkgever hoge kosten met zich mee brengen. Als u vermoedt dat uw werknemer zich schuldig maakt aan frauduleus ziekteverzuim, kunnen wij in opdracht van u, een onderzoek instellen.
Ook wanneer u vermoedt dat uw werknemer verzuimt op andere vlakken, kan ons onderzoek u voorzien van het nodige bewijs. 

Waar kan een onderzoek uit bestaan?

  • Een Osint onderzoek in de open bronnen van het internet
  • Het volgen cq observeren van de werknemer.
  • Het plaatsen van een baken cq volgsysteem op een bedrijfsauto.
  • Een onderzoek instellen naar onterecht gebruik van zakelijk telefonie, en/of internet.
  • Meer mogelijkheden kunnen wij met u bespreken en passend maken op uw hulpvraag.

De opdrachtgever ontvangt een ter zake dienende rapportage.

Desgewenst kan ik aanwezig zijn bij het gesprek met de werknemer waarin deze wordt geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek.
Dit gesprek met de werknemer kan door mij schriftelijk of audio/visueel worden vastgelegd.


Ik heb ervaren dat geconfronteerde werknemers uiteindelijk zelf besloten tot het nemen van ontslag.

Een rapportage van Private-i kan als onderbouwing dienen om eventueel de volgende stappen te ondernemen tegen de werknemer:

  • Waarschuwing. De werkgever moet deze bij voorkeur schriftelijk geven waarbij wordt aangegeven wat de gevolgen van een eventuele herhaling kan zijn.
  • Opschorten loondoorbetaling.· Hiermee spoort u de werknemer aan om weer aan het werk te gaan. Het gaat om een tijdelijk maatregel als de werknemer zich bijvoorbeeld niet houdt aan de verzuimvoorschriften.  Vooraf aan de opschorting dient u de werknemer wel schriftelijk te waarschuwen.

Een mildere variant is het inhouden van de
bovenwettelijke aanvulling:

  • Stoppen loonbetaling. Wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt en/of zijn werk niet doet, kunt u de loonbetaling stopzetten. Ook als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie of passende arbeid weigert, vervalt uw loondoorbetalingsverplichting.

Dewerknemer zal naar de kantonrechter moeten om deze beslissing aan te vechten.·

  • Ontslag. De zwaarste sanctie is ontslag. Als de werknemer u als werkgever doelbewust financieel of op een andere wijze benadeelt, kan ontslag gerechtvaardigd zijn. Ook als uw werknemer onterecht herhaaldelijk verzuimt, kan ontslag gerechtvaardigd zijn. U moet hiervoor wel beschikken over een goed onderbouwd dossier waarin duidelijk naar voren komt dat de werknemer heeft gefraudeerd.
Veelal is naast de rapportage, ook bijstand van een advocaat nodig.

Indien gewenst kan ik je hierin een aanbeveling doen.

De kosten die mijn onderzoek met zich mee brengt kan je, indien het zover komt, in enkele gevallen via de rechter verhalen op de werknemer.

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.