Alimentatiefraude

Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner en vermoed u dat dit niet terecht is?

Alimentatie betaalt u om een rechtvaardige financiële verdeling te maken tussen beide ex-partners.

Indien blijkt dat de ex-partner ondertussen voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar eigen levensbehoefte te voorzien, of inmiddels met een nieuwe partner samen woont, kan een rechter besluiten dat u minder of zelfs helemaal geen alimentatie meer hoeft te betalen. 

U zal dit echter wel moeten bewijzen!

Fraudeonderzoek in alimentatiezaken:

Er bestaan twee soorten alimentatie:

 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie.

Door wie kan fraude gepleegd worden?

 • De alimentatie ontvanger

 • De alimentatiebetaler

Het partneralimentatie onderzoek bestaat uit twee fases:

Fase 1: het Juridische alimentatiefraudeonderzoek . 

Allereerst wordt er een gedegen vooronderzoek gedaan waarbij we in een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever een aantal belangrijke vragen stellen. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld:

 • -Is er sprake is van een partneralimentatie verplichting volgens artikel 1:160 BW.
 • -Is de eventuele nieuwe partner nog getrouwd is of geregistreerd in een relatie.
 • -Is de beëindigingsbeslissing van het huwelijk of van het geregistreerd partnerschap al ingeschreven in het bevoegde register van de burgerlijke stand.
 • -Is de ex-partner inmiddels ( opnieuw) getrouwd of geregistreerd.
 • -Is er een redelijk vermoeden dat de ex-partner is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd.

Ook vragen wij u, enkele relevante documenten aan te leveren.

Een onderzoek naar alimentatiefraude kan pas doorgang vinden als alle antwoorden op de vragen daartoe aanleiding geven en alle documenten zijn aangeleverd.

Fase 2 : Het feitelijke alimentatiefraudeonderzoek.

Dit betreft het vergaren van wettelijk bewijs om fraude gerelateerde feiten en omstandigheden vast te leggen.

Wij maken hiervoor gebruik van diverse onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld:

 • Open source intelligence onderzoek
 • Statische en dynamische observatie
 • Buurtonderzoek
 • Interviewen van betrokkenen

Tot slot:

Private-i werkt nauw samen met de opdrachtgever en eventueel diens advocaat. Voor, tijdens en na het onderzoek wordt contact gehouden met de opdrachtgever over de voortgang.

Het onderzoek zal in fases worden uitgevoerd, waarbij telkens zal worden gekeken of het resultaat voldoende is om het onderzoek te vervolgen.

Doordat Private-i werkt met particulier onderzoekers die hun werkervaring hebben opgedaan bij de Nationale politie, krijgt u van ons een rapportage die voldoet aan de eisen van de advocatuur en rechtbank.

Wanneer u twijfelt of een alimentatie fraudeonderzoek voor u van toepassing kan zijn, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vaak kan ik tijdens het telefoongesprek al aangeven of een onderzoek kans van slagen heeft en wat ongeveer de kosten van ons onderzoek zal zijn. 


Voor een geslaagd beroep op een 'samenleven volgens artikel 1:160 BW, dienen een aantal criteria zich allen min of meer, gelijktijdig te hebben voorgedaan.


Deze criteria dienen door ons vastgelegd te worden en 'bewezen".


Wilt u meer informatie of uw situatie hiervoor in aanmerking komt en kans van slagen heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.