Onze werkwijze

Het eerste contact

Je kunt mij bellen, berichten via Whatsapp of bereiken via e-mail.

Tijdens dit eerste contact kan ik vaak al beoordelen of ik je van dienst kan zijn.


Hierna volgt een oriënterend gesprek.

Het oriënterend gesprek.

Na het eerste contact volgt een oriënterend gesprek. Dit kan telefonisch of via videobellen, het is ook mogelijk om op een locatie af te spreken die voor beiden schikt.  We gaan dieper in op je vraag, en bespreken de eventuele mogelijkheden die ik kan aanbieden.

Dit gesprek, dat maximaal een half uur duurt, is kosteloos indien er een opdracht uit voortvloeit.
Wanneer ik je van dienst kan zijn volgt er een door mij opgemaakt 'Plan van aanpak' en een offerte. Nadat je hiermee akkoord gaat kan ik voor je aan het werk.En nu?

Iedere opdracht is anders en vraagt om maatwerk.

Het onderzoek

Bijna altijd wordt een onderzoek opgesplitst in delen, met een daarbij behorende kostenopgave.

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de te verrichten werkzaamheden start ik het onderzoek.
Wij werken uitsluitend op basis van vooruitbetaling, waarbij het eerste blok van 4 uur altijd wordt gerekend. (dit in verband met opstartkosten, inlezen, voorbereiding en het eerste
onderzoek/observatie).


De volgende fase van het onderzoek wordt pas gestart, als het eerder behaalde resultaat daartoe aanleiding geeft en de voorliggende fase is afgerond.

Voor verder vragen omtrent onze werkwijze mag je ook contact met mij opnemen. 


Beëindiging van het onderzoek

Beëindiging van het onderzoek vindt plaats zodra blijkt dat verder onderzoek geen relevante informatie op zal leveren, zodra voldoende (bewijs) materiaal is verzameld, en/of in overleg met de opdrachtgever. 

De opdrachtgever krijgt altijd een rapportage van het onderzoek en de daarbij behorende bevindingen.