Observatie

In diverse onderzoeken maken wij gebruik van een observatie. Dit is echter wel aan regels gebonden!

Wat is een observatie?  

Het doelgericht en systematisch waarnemen van gedragingen en uitingen van één of meerdere personen, of van een gebeurtenis met de bedoeling de waarneming middels foto- en/of videobeelden vast te leggen, te beschrijven cq samen te vatten in een rapportage. 

Inzet van observatie en volgen personen/goederen.

Soms is het noodzakelijk om onderzoeksmethode in te zetten in de vorm van een observatie.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een dreigende situatie zich heeft aangediend.
Observeren kan dan van belang zijn om bijvoorbeeld een dossier aan te leggen en/of een locatie en/of personen in de gaten te houden. Denk hierbij aan personen die het doelwit kunnen zijn van een dreiging, het tijdelijk observeren in een bedrijf dat al meerdere inbraken heeft gehad, of het observeren van dure
vracht die mogelijk het doelwit van diefstal kan worden.

Wanneer een observatie?  

Observaties kunnen we ook inzetten bij andere opdrachten zoals:

  • -vreemdgaan en ontrouw in de relatie,
  • -ongeoorloofd ziekteverzuim
  • -alimentatiefraude
  • -vermoeden dat personeel diefstal pleegt

Een observatie door ons uitgevoerd gebeurd veelal door één observant tenzij de opdracht erom vraagt met meerdere observanten te werken. Dat kan het geval zijn wanneer we te maken hebben met het volgen van één of meerdere personen en/of voertuigen.
Indien we met meerdere observanten dienen gaan werken wordt dat eerst vooraf met u overlegt.

Tijdens de observatie wordt u indien gewenst voortdurend op de hoogte gehouden van onze bevindingen.

GPS-Tracker

In sommige gevallen is het gebruik van GPS apparatuur toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer geobserveerd wordt en hij/zij rijdt in een voertuig van de werkgever.
Wanneer het voor de casus noodzakelijk is, en het belang rechtvaardigt het middel, kan er eventueel door ons een GPS tracker worden geplaatst in of aan het voertuig.

Een observatie en plaatsen van GPS apparatuur is wel gebonden aan regels.
In artikel 7.4 van de privacy gedragscode is de zorgvuldigheidsnorm voor de particulier onderzoeker uitgewerkt met betrekking tot observatie. Hierin is bepaald dat als de observatie langdurig en systematisch plaats vindt, dat slechts onder bijzondere omstandigheden is toegestaan. Het aanbrengen van GPS-trackers op privé voertuigen vormen een dermate grote inbreuk op de privacy dat deze niet door de aard van de opdracht kan worden gerechtvaardigd.


Het gebruik van GPS-apparatuur is dan ook slechts toegestaan voor gebruik op bedrijfsvoertuigen en privé voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden door de onderzochte persoon.

Wanneer u informatie wenst, kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.  Bellen, Whatsappen, e-mailen, of het informatieformulier invullen.