Vertrouwens-persoon

Een goede basis voor integriteitszaken: de kennis van de vertrouwenspersoon én de particulier onderzoeker.


Geregistreerd Vertrouwenspersoon

Danielle heeft door haar werk bij de Nationale politie en als particulier rechercheur, veel ervaring opgedaan met onderzoek naar integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen.

Het volgen van de opleiding vertrouwenspersoon was voor haar dan ook een logische stap.

Op deze wijze kan zij een vraagbaak zijn voor de intern vertrouwenspersoon, maar kan zij ook worden ingezet als extern vertrouwenspersoon.

De kennis en ervaring als (particulier ) rechercheur vormen een goede basis en combinatie om de functie van vertrouwenspersoon te kunnen uitoefenen. En andersom ook. Opdrachten die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben, zijn hierdoor in vertrouwde handen. Er zal echter voordat de opdracht aanvangt, een keuze gemaakt moeten worden, of het bij de vertrouwenspersoon thuis hoort of bij het recherchebureau.

Danielle is als professioneel vertrouwenspersoon, geregistreerd bij het LVV: "Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen".

In de hoedanigheid van de vertrouwenspersoon begeleidt, adviseert en verwijst ze door naar de juiste instantie.

Veel bedrijven en verenigingen hebben al een intern vertrouwenspersoon in dienst. Echter kan de stap voor sommige werknemers te groot zijn, omdat de intern vertrouwenspersoon vaak bekend is met degene waarover de melding wordt gedaan.

Een extern vertrouwenspersoon inschakelen kan dan de stap verkleinen en veiliger voor uw werknemer aanvoelen.Integer en bewust

Bij opdrachten waarbij integriteit en ongewenste omgangsvormen gemoeid zijn, is het van groot belang dat de rechercheur kennis van zaken heeft en een opdracht van begin af goed wordt opgepakt.. De rechercheur moet zich ook bewust zijn van de kwetsbaarheid van de betrokkene, en daarbij de belangen van uw bedrijf niet uit het oog verliezen.